8. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
I број: 06-13/2022
09. фебруар 2022. године
З а ј е ч а р

На основу члана 76. став 1. и члана 78. став 1. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 8/19), по хитном поступку

С А З И В А М

8. седницу Скупштине града Зајечара за четвртак, 10. фебруар 2022. године.
Седница ће бити одржана у сали установе Народно позориште Тимочке Крајине – Центар за културу “Зоран Радмиловић” у Зајечару, Тимочке буне 16, са почетком у 12,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

Д н е в н и р е д

 

1. Претрес Предлога Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Градске изборне комисије града Зајечара у сталном саставу;

2. Претрес Предлога Решења о измени Решења о одређивању мртвозорника града Зајечара.

Позивам Вас да седници Скупштине града Зајечара обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.

Обавештавам Вас да сам 8. седницу Скупштине града Зајечара сазвао у сали установе Народно позориште Тимочке Крајине – Центар за културу “Зоран Радмиловић” у Зајечару, Тимочке буне 16 у циљу спречавања и сузбијања болести COVID 19 изазване вирусом SARS-CoV-2. Сва лица која присуствују седници Скупштине града Зајечара дужна су да се придржавају превентивних мера у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести („Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020) и осталим актима.

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков