18. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија

ГРАД ЗАЈЕЧАР

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

I број: 06-135/2023

  1. 26. септембар 2023. године

З а ј е ч а р

 

                    На основу члана 76. став 1. и члана 78. став 1. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 8/19 и 40/2022), по хитном поступку

 

 

С А З И В А М

 

 18. седницу Скупштине града Зајечара за четвртак, 28. септембар 2023. године.

Седница ће бити одржана у великој сали Скупштине града Зајечара, са почетком у 11,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

 

 

Д н е в н и   р е д

 

 

  1. Претрес Предлога Решења о додели звања „Почасни грађанин“ Зајечара у 2023. години.

Позивам Вас да седници Скупштине града Зајечара обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.

 

 

 

                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                                        Стефан Занков