СЕКРЕТАР

Место рођења: Зајечар

Датум рођења: 08.05.1975

Контакт: miljan.milovanovic@zajecar.info

Миљан Миловановић рођен је 08.05.1975. године у Зајечару, где је завршио основну школу и Гимназију. Правни Факултет (правосудна наставна група) је завршио на Универзитету у Београду.
Радио је као судијски приправник у Општинском суду у Зајечару (садашњи Основни суд), као стручни сарадник у Градском јавном правобранилаштву у Зајечару, а потом као самостални стручни сарадник распоређен на другостепеним пословима у Одељењу за нормативно-правне послове Градског већа.
27.07.2013. године постављен је за заменика секретара Скупштине Града Зајечара, а 18.12.2013. године ступио на функцију секретара Скупштине Града Зајечара.

Миљан Миловановић, секретар Скупштине града