КОНТАКТ

Скупштина града Зајечара
Трг Ослобођења 1
19000 Зајечар, Република Србија
+381 19 444-600
www.sgz.rs
skupstina@sgz.rs