20. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
I број: 06- 167/2023
29. новембар 2023. године
З а ј е ч а р
На основу члана 76. став 1. и члана 78. став 1. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 8/19 и 40/2022), по хитном поступку
С А З И В А М
20. седницу Скупштине града Зајечара за четвртак, 30. новембар 2023. године.
Седница ће бити одржана у великој сали Скупштине града Зајечара, са почетком у 14,30 часова.
За ову седницу предлажем следећи
Д н е в н и   р е д
1. Претрес Предлога Одлуке о додели једнократне новчане помоћи ученицима средњих школа на територији града Зајечара, који су држављани Републике Србије.
Позивам Вас да седници Скупштине града Зајечара обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.
ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков