15. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
I број: 06-39/2023
18. април 2023. године
З а ј е ч а р

На основу члана 76. став 1. и члана 77. став 2. и став 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 8/2019 и 40/2022)

С А З И В А М

15. седницу Скупштине града Зајечара за уторак 25. април 2023. године.
Седница ће бити одржана у великој сали Скупштине града Зајечара, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

Д н е в н и р е д

1. Претрес Предлога Одлуке о првој измени и допуни буџета Града Зајечара за 2023. годину;
2. Претрес Предлога Одлуке о давању сагласности Апотекарској установи „Зајечар“;
3. Претрес Предлога Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације за изградњу соларне електране са разводним постројењем и далеководима на територији КО Градсково, Вражогрнац и Трнавац;
4. Претрес Предлога Одлуке о избору приватног партнера и додели Уговора о јавно-приватном партнерству за уговорну испоруку и производњу топлотне енергије уз обавезну инвестицију у систем за производњу топлотне енергије ЈКСП Зајечар;
5. Претрес Предлога Одлуке о усвајању Регионалног плана управљања отпадом за градове Зајечар и Бор и општине Бољевац, Кладово, Мајданпек, Неготин и Књажевац;
6. Претрес Предлога Одлуке о одређивању комуналне делатности;
7. Претрес Предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о снабдевању водом за пиће на територији града Зајечара;
8. Претрес Предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о измени програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Зајечар за 2023. годину;
9. Претрес Предлога :
a) Решења о усвајању Извештаја о раду за 2022. годину Установе Народно позориште Тимочке Крајине – Центар за културу „Зоран Радмиловић“ у Зајечару;
б) Решења о усвајању Финансијског извештаја за 2022. годину Установе Народно позориште Тимочке Крајине – Центар за културу „Зоран Радмиловић“ у Зајечару;
10. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Финансијског извештаја за 2022. годину Народног Музеја „Зајечар“;
б) Решења о давању сагласности на Финансијски план за 2023. годину Народног Музеја „Зајечар“;
11. Претрес Предлога Решења о разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног одбора Народног музеја “Зајечар“ у Зајечару;
12. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Извештаја о раду Матичне библиотеке „Светозар Марковић“ у Зајечару за 2022. годину;
б) Решења о усвајању Финансијског извештаја за 2022. годину Матичне библиотеке „Светозар Марковић“ у Зајечару;
13. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Извештаја о раду за 2022. годину Историјског архива „Тимочка Крајина“ Зајечар;
б) Решења о усвајању Финансијског извештаја за 2022. годину Историјског архива „Тимочка Крајина“ Зајечар;
в) Решења о давању сагласности на План и Програм рада за 2023. годину Историјског архива „Тимочка Крајина“ Зајечар;
г) Решења о давању сагласности на Финансијски план за 2023. годину Историјског архива „Тимочка Крајина“ Зајечар;
14. Претрес Предлога Решења о престанку функције и именовању директора Историјског архива „Тимочка Крајина“ Зајечар у Зајечару;
15. Претрес Предлога:
a) Решења о усвајању Годишњег извештаја о раду Центра за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару за 2022. годину;
б) Решења о давању сагласности на План и Програм рада за 2023. годину Центра за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару;
в) Решења о давању сагласности на Финансијски план за 2023. годину Центра за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару;
16. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Извештаја о раду за 2022. годину Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у Зајечару;
б) Решења о усвајању Финансијског извештаја о утрошеним средствима, обавезама, потраживању и резултатима пословања за 2022. годину Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у Зајечару;
в) Решења о давању сагласности на Програм рада за 2023. годину Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у Зајечару;
г) Решења о давању сагласности на Финансијски план за 2023. годину Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у Зајечару;
17. Претрес Предлога:
а) Решења о усвајању Финансијског извештаја Предшколске установе „Ђулићи“ Зајечар за 2022. годину;
б) Решења о давању сагласности на Финансијски план Предшколске установе „Ђулићи“ Зајечар за 2023. годину;
18. Претрес Предлога:
a) Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ у Великом Извору;
б) Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Хајдук Вељко“ у Зајечару;
19. Претрес Предлога Решења о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Тимок – одржавање“ Зајечар;
20. Одборничка питања.

НАПОМЕНА: Обавештавам Вас да ће, због истека рока за подношење амандмана предвиђеног Пословником Скупштине града Зајечара, услужни центар Градске управе града Зајечара радити у недељу, 23. априла 2023. године, у времену од 07,30 до 10,00 часова.

Позивам Вас да седници Скупштине града Зајечара обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков