30. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
I број: 06-113/2019
11. септембар 2019. године
З а ј е ч а р

На основу члана 76. став 1. и члана 78. став 1. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 8/19), по хитном поступку

С А З И В А М

30. седницу Скупштине града Зајечара за петак, 13. септембар 2019. године.
Седница ће бити одржана у великој сали Скупштине града Зајечара, са почетком у 10.00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

Д н е в н и р е д

1. Разматрање писане оставке одборника Скупштине града Зајечара;
2. Претрес Предлога Одлуке о измени Одлуке о оснивању Туристичке организације града Зајечара;
3. Претрес Предлога Закључка о предлогу отписа дуга.

Позивам Вас да седници Скупштине града Зајечара обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков