28. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
I број: 06-105/2019
03. септембар 2019. године
З а ј е ч а р

На основу члана 76. став 1. и члана 78. став 1. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 8/19), по хитном поступку

С А З И В А М

28. седницу Скупштине града Зајечара за четвртак, 05. септембар 2019. године.
Седница ће бити одржана у великој сали Скупштине града Зајечара, са почетком у 09,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

Д н е в н и  р е д

1. Претрес Предлога Одлуке о доношењу Програма мера за измиривање обавеза града Зајечара и субјеката чији је град Зајечар оснивач према ЈП „Електропривреда Србије“ Београд.

Позивам Вас да седници Скупштине града Зајечара обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков