27. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
I број: 06-92/2019
19. јул 201 године
З а ј е ч а р

На основу члана 76. став 1. и члана 77. став 2. и став 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 8/19)

С А З И В А М

27. седницу Скупштине града Зајечара за петак, 26. јул 2019. године.

Седница ће бити одржана у великој сали Скупштине града Зајечара, са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

Д н е в н и   р е д

  1. 1. Претрес Предлога Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „15. мај“ у Малом Јасеновцу;
  2. 2. Разматрање Извештаја о извршењу буџета за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године;
  3. Одборничка питања.

Позивам Вас да седници Скупштине града Зајечара обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.

                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                                      Стефан Занков