8. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија ГРАД ЗАЈЕЧАР СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА I број: 06-13/2022 09. фебруар 2022. године З а ј е ч а р На основу члана 76. став 1. и члана 78. … Настави са читањем 8. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА