7. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
I број: 06-121/2021
20. децембар 2021. године
З а ј е ч а р

На основу члана 76. став 1. и члана 78. став 1. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 8/19), по хитном поступку

С А З И В А М

7. седницу Скупштине града Зајечара за 21. децембар 2021. године.
Седница ће бити одржана у сали установе Народно позориште Тимочке Крајине – Центар за културу “Зоран Радмиловић” у Зајечару, Тимочке буне 16, са почетком у 13.00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

Д н е в н и р е д

 

  1. Претрес Предлога Решења о стављању ван снаге Решење Скупштине града Зајечара о давању сагласности Јавном комунално – стамбеном предузећу „Зајечар“  у Зајечару на цену топлотне енергије I број:02 -232/2021 од 29.11.2021. године;
  2. Претрес Предлога Решења о давању сагласности Јавном комунално- стамбеном предузећу „Зајечар“ на позајмицу мазута.

Позивам Вас да седници Скупштине града Зајечара обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.
Обавештавам Вас да сам 7. седницу Скупштине града Зајечара заказао у сали установе Народно позориште Тимочке Крајине – Центар за културу “Зоран Радмиловић” у Зајечару, Тимочке буне 16 у циљу спречавања и сузбијања болести COVID 19 изазване вирусом SARS-CoV-2. Сва лица која присуствују седници Скупштине града Зајечара дужна су да се придржавају превентивних мера у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести („Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020) и осталим актима.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Милорад Вучковић