5. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
I број: 06-81/2017
23. август 2017. године
З а ј е ч а р

На основу члана 71. став 1. и члана 72. став 2. и став 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08, 13/09, 9/11 и 30/2017)

С А З И В А М

5. седницу Скупштине града Зајечара за среду, 30. август 2017. године.
Седница ће бити одржана у великој сали Скупштине града Зајечара, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

Дневни ред

1. Претрес Предлога Одлуке о измени Одлуке о месним заједницама;
2. Претрес Предлога Одлуке о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама;
3. Претрес Предлога Одлуке о измени Одлуке о јавним паркиралиштама;
4. Претрес Предлога Одлуке о образовању штаба за ванредне ситуације града Зајечара
5. Претрес Предлога измене Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Зајечара за 2017. годину;
6. Претрес Предлога Решења о давању сагласности на Статут Народног музеја “Зајечар”;
7. Претрес Предлога решења о разрешењу и именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у Зајечару;
8. Претрес Предлога решења о разрешењу и именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора установе Апотека “Зајечар“ у Зајечару;
9. Претрес Предлога решења о разрешењу и именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Народног музеја “Зајечар“ у Зајечару;
10. Претрес Предлога решења о разрешењу и именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Матичне библиотеке“ Светозар Марковић“ у Зајечару;
11. Претрес Предлога решења о разрешењу и именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Установе Центар за културу и туризам “Цекит“ у Зајечару;
12. Претрес Предлога решења о разрешењу и именовању Управног и Надзорног одбора Фондације “Зоран Радмиловић“ у Зајечару;
13. Претрес Предлога решења о разрешењу и именовању чланова Управног и Надзорног одбора Задужбине “Никола Пашић“ у Зајечару;
14. Претрес Предлога:
а)Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе “Јеремија Илић Јегор” у Рготини;
б)Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе “Јеремија Илић Јегор” у Рготини;
15. Претрес Предлога:
а)Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе “Вук Караџић” у Великом Извору;
б)Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе “Вук Караџић” у Великом Извору;
16. Разматрање Записника Буџетске инспекције града Зајечара II бр. 47-2/2017. године од 05.04.2017. године;
17. Одборничка питања.

Позивам Вас да седници Скупштине града Зајечара обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков