3. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
I број: 06-60/2017
15. јун 2017. године
З а ј е ч а р

На основу члана 72. став 6. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08, 13/09 и 9/11), по хитном поступку

С А З И В А М

3. седницу Скупштине града Зајечара, за четвртак, 15. јун 2017. године.
Седница ће бити одржана у великој сали Скупштине града Зајечара, након завршетка 2. седнице.
За ову седницу предлажем следећи

Дневни ред

1.Избор председника, заменика председника и чланова сталних радних тела Скупштине града Зајечара.

НАПОМЕНА: Материјал за тачку 1. предложеног дневног реда биће Вам достављен пре почетка седнице.

Позивам Вас да седници Скупштине града Зајечара обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков