23. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
I број: 06 – 22/2019
26. фебруар 2019. године
З а ј е ч а р

На основу члана 71. став 1. и члана 72. став 2. и став 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08, 13/09, 9/11, 30/17, 43/17 и 19/18)

С А З И В А М

23. седницу Скупштине града Зајечара за уторак, 5. март 2019. године.
Седница ће бити одржана у великој сали Скупштине града Зајечара, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

Д н е в н и р е д

1. Претрес Предлога Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Зајечар;
2. Претрес Предлога Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације постројења за прераду отпадних вода из производног погона пиваре “HEINEKEN SRBIJA” у Зајечару;
3. Претрес Предлога Решења о образовању Комисије за планове града;
4. Одборничка питања.

Позивам Вас да седници Скупштине града Зајечара обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.
НАПОМЕНА: Обаваштавам Вас да ће због рока за подношење амандмана предвиђеног Пословником Скупштине града Зајечара Услужни центар Градске управе града Зајечара, радити у недељу 3. марта 2019. године у времену од 08:00 до 10:00 часова.

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков