2. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
I број: 06-57/2017
13. јун 2017. године
З а ј е ч а р

На основу члана 71. став 1 и члана 72. став 5. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08, 13/09 и 9/11), по хитном поступку

С А З И В А М

2. седницу Скупштине града Зајечара за четвртак, 15. јун 2017. године.
Седница ће бити одржана у великој сали Скупштине града Зајечара, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

Дневни ред

1.Избор чланова Верификационог одбора;
2.Разматрање Извештаја Градске изборне комисије града Зајечара о додели мандата одборника по престанку мандата одборницима Скупштине града Зајечара пре истека времена на које су изабрани;
3.Потврђивање мандата одборника Скупштине града Зајечара;
4.Претрес Предлога одлуке о измени Плана детаљне регулације града Зајечара;
5.Претрес Предлога одлуке о Завршном рачуну буџета града Зајечара за 2016. годину;
6.Претрес Предлога одлуке о изменама и допунама Пословника Скупштине града Зајечара;

Позивам Вас да седници Скупштине града Зајечара обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков