16. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
I број: 06-86/2018
17. мај 2018. године
З а ј е ч а р

На основу члана 71. став 1. и члана 72. став 5. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08, 13/09, 9/11, 30/17, 43/17 i 19/18), по хитном поступку

С А З И В А М

16. седницу Скупштине града Зајечара за уторак, 22. мај 2018. године.
Седница ће бити одржана у великој сали Скупштине града Зајечара, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

Д н е в н и р е д

1. Претрес Предлога Решења о давању сагласности на Измене Плана и Програма пословања Јавног комунално – стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар за 2018. годину;

2. Претрес Предлога Решења о усвајању годишњег Ликвидационог извештаја Јавног предузећа „Дирекција за изградњу“ Зајечар – у ликвидацији

Позивам Вас да седници Скупштине града Зајечара обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков