13. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
I број: 06-38/2018
13. март 2018. године
З а ј е ч а р

На основу члана 71. став 1. и члана 72. став 5. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08, 13/09, 9/11, 30/17 и 43/17), по хитном поступку

С А З И В А М

13. седницу Скупштине града Зајечара за четвртак, 15. март 2018. године.
Седница ће бити одржана у великој сали Скупштине града Зајечара, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

Д н е в н и р е д

1. Претрес Предлога Одлуке о усвајању плана детаљне регулације “Простора зоне I степена заштите археолошког налазишта Ромулијана – Гамзиград са проширењем”;
2. Претрес Предлога Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације привредне зоне “Запад” у Зајечару;
3. Претрес Предлога Одлуке о поверавању послова организације и реализације манифестације “Гитаријада” Зајечар;
4. Претрес Предлога Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Зајечара за 2018. годину;
5. Претрес Предлога Решења о одређивању мртвозорника града Зајечара.

Позивам Вас да седници Скупштине града Зајечара обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков