11. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
I број: 06-4/2018
09. јануар 2018. године
З а ј е ч а р

На основу члана 71. став 1. и члана 72. став 2. и 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08, 13/09, 9/11, 30/17 и 43/17)

С А З И В А М

11. седницу Скупштине града Зајечара за уторак, 16. јануар 2018. године.
Седница ће бити одржана у великој сали Скупштине града Зајечара, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

Д н е в н и р е д

1. Претрес Предлога Решења о усвајању почетног ликвидационог биланса Установе Центар за културу и туризам “ЦЕКИТ” – у ликвидацији Зајечар;
2. Претрес Предлога Решења о усвајању почетног ликвидационог биланса Позоришта Тимочке крајине “Зоран Радмиловић” – у ликвидацији Зајечар;
3. Претрес Предлога Решења о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа “Тимок – одржавање” Зајечар;
4. Претрес Предлога Решења о давању сагласности ЈКП “Хигијена Зајечар” Зајечар на цене гробљанских услуга;
5. Одборничка питања

Позивам Вас да седници Скупштине града Зајечара обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков