Седнице СГЗ

27. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија ГРАД ЗАЈЕЧАР СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА I број: 06-92/2019 19. јул 201 године З а ј е ч а р На основу члана 76. став 1. и члана 77. став 2. и став 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 8/19) С А З И В А М 27. седницу Скупштине

More info

26. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија ГРАД ЗАЈЕЧАР СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА I број: 06-77/2019 19. јун 2019. године З а ј е ч а р На основу члана 76. став 1. и члана 77. став 2. и став 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 8/19) С А З И В А М 26. седницу Скупштине

More info

25. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија ГРАД ЗАЈЕЧАР СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА I број:06-57/2019 30. април 2019. године З а ј е ч а р На основу члана 76. став 1. и члана 77. став 2. и став 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 8/19) С А З И В А М 25. седницу Скупштине града

More info

24. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија ГРАД ЗАЈЕЧАР СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА I број: 06 – 29/2019 08. март 2019. године З а ј е ч а р На основу члана 71. став 1. и члана 72. став 2. и став 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08, 13/09, 9/11, 30/17, 43/17 и 19/18) С А

More info

23. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија ГРАД ЗАЈЕЧАР СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА I број: 06 – 22/2019 26. фебруар 2019. године З а ј е ч а р На основу члана 71. став 1. и члана 72. став 2. и став 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08, 13/09, 9/11, 30/17, 43/17 и 19/18) С А

More info

22. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија ГРАД ЗАЈЕЧАР СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА I број: 06-7/2019 28. јануар 2019. године З а ј е ч а р На основу члана 71. став 1. и члана 72. став 2. и став 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08, 13/09, 9/11, 30/17, 43/17 и 19/18) С А З И

More info

21. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија ГРАД ЗАЈЕЧАР СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА I број: 06-180/2018 10. децембар 2018. године 3 а ј е ч а р На основу члана 71. став 1. и члана 72. став 2. и став 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08, 13/09, 9/11, 30/17, 43/17 и 19/18) САЗИВАМ 21. седницу Скупштине

More info

20. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија ГРАД ЗАЈЕЧАР СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА I број: 06-161/2018 08. новембар 2018. године З а ј е ч а р На основу члана 71. став 1. и члана 72. став 2. и став 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08, 13/09, 9/11, 30/17, 43/17 и 19/18) С А З И

More info

19. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија ГРАД ЗАЈЕЧАР СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА I број: 06-145/2018 05. октобар 2018. године З а ј е ч а р На основу члана 71. став 1. и члана 72. став 2. и став 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08, 13/09, 9/11, 30/17, 43/17 и 19/18) С А З И

More info

18. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија ГРАД ЗАЈЕЧАР СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА I број: 06-116/2018 18. јул 2018. године З а ј е ч а р На основу члана 71. став 1. и члана 72. став 2. и став 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08, 13/09, 9/11, 30/17, 43/17 и 19/18) С А З И

More info

17. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија ГРАД ЗАЈЕЧАР СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА I број: 06-95/2018 07. јун 2018. године З а ј е ч а р На основу члана 71. став 1. и члана 72. став 2. и став 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08, 13/09, 9/11, 30/17, 43/17 и 19/18) С А З И

More info

16. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија ГРАД ЗАЈЕЧАР СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА I број: 06-86/2018 17. мај 2018. године З а ј е ч а р На основу члана 71. став 1. и члана 72. став 5. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08, 13/09, 9/11, 30/17, 43/17 i 19/18), по хитном поступку С А З И

More info
Учитај више.Loading ...