Седнице СГЗ

21. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија ГРАД ЗАЈЕЧАР СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА I број: 06-180/2018 10. децембар 2018. године 3 а ј е ч а р На основу члана 71. став 1. и члана 72. став 2. и став 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08, 13/09, 9/11, 30/17, 43/17 и 19/18) САЗИВАМ 21. седницу Скупштине

More info

20. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија ГРАД ЗАЈЕЧАР СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА I број: 06-161/2018 08. новембар 2018. године З а ј е ч а р На основу члана 71. став 1. и члана 72. став 2. и став 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08, 13/09, 9/11, 30/17, 43/17 и 19/18) С А З И

More info

19. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија ГРАД ЗАЈЕЧАР СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА I број: 06-145/2018 05. октобар 2018. године З а ј е ч а р На основу члана 71. став 1. и члана 72. став 2. и став 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08, 13/09, 9/11, 30/17, 43/17 и 19/18) С А З И

More info

18. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија ГРАД ЗАЈЕЧАР СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА I број: 06-116/2018 18. јул 2018. године З а ј е ч а р На основу члана 71. став 1. и члана 72. став 2. и став 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08, 13/09, 9/11, 30/17, 43/17 и 19/18) С А З И

More info

17. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија ГРАД ЗАЈЕЧАР СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА I број: 06-95/2018 07. јун 2018. године З а ј е ч а р На основу члана 71. став 1. и члана 72. став 2. и став 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08, 13/09, 9/11, 30/17, 43/17 и 19/18) С А З И

More info

16. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија ГРАД ЗАЈЕЧАР СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА I број: 06-86/2018 17. мај 2018. године З а ј е ч а р На основу члана 71. став 1. и члана 72. став 5. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08, 13/09, 9/11, 30/17, 43/17 i 19/18), по хитном поступку С А З И

More info

14. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија ГРАД ЗАЈЕЧАР СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА I број: 06-51/2018 27. март 2018. године З а ј е ч а р На основу члана 71. став 1. и члана 72. став 2. и 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08, 13/09, 9/11, 30/17 и 43/17) С А З И В А

More info

13. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија ГРАД ЗАЈЕЧАР СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА I број: 06-38/2018 13. март 2018. године З а ј е ч а р На основу члана 71. став 1. и члана 72. став 5. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08, 13/09, 9/11, 30/17 и 43/17), по хитном поступку С А З И В

More info

12. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија ГРАД ЗАЈЕЧАР СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА I број: 06-29/2018 27. фебруар 2018. године З а ј е ч а р На основу члана 71. став 1. и члана 72. став 5. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08, 13/09, 9/11, 30/17 и 43/17), по хитном поступку С А З И В

More info

11. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија ГРАД ЗАЈЕЧАР СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА I број: 06-4/2018 09. јануар 2018. године З а ј е ч а р На основу члана 71. став 1. и члана 72. став 2. и 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08, 13/09, 9/11, 30/17 и 43/17) С А З И В А

More info

10. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија ГРАД ЗАЈЕЧАР СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА I број: 06-136/2017 21. децембар 2017. године Зајечар На основу члана 71. став 1. и члана 72. став 2. и 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08, 13/09, 9/11, 30/17 и 43/17) С А З И В А М 10. седницу Скупштине града Зајечара

More info

9. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија ГРАД ЗАЈЕЧАР СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА I број: 06-123/2017 09. децембар 2017. године З а ј е ч а р На основу члана 71. став 1. и члана 72. став 2. и 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08, 13/09, 9/11, 30/17 и 43/17) С А З И В А

More info
Учитај више.Loading ...