Седнице Радних Тела

7. СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА, НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

Република Србија ГРАД ЗАЈЕЧАР СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА Комисија за избор и именовања награде и признања I број: 06-96/2018 08. јун 2018. године З а ј е ч а р На основу члана 33. став 1. и став 2. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08, 13/09, 9/11, 30/17, 43/17 и 19/18) С

More info

6. СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Република Србија ГРАД ЗАЈЕЧАР СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА Комисија за буџет и финансије I број: 06-97/2018 08. јун 2018. године З а ј е ч а р На основу члана 33. став 1. и 2. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист Града Зајечара“, бр. 1/08, 13/09, 9/11, 30/17, 43/17 и 19/18) С А З И В

More info

13. СЕДНИЦА ОДБОРА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Република Србија ГРАД ЗАЈЕЧАР СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА Одбор за комуналне делатности I број: 06-99/2018 08. јун .2018. године З а ј е ч а р На основу члана 33. став 1. и став 2. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08, 13/09, 9/11, 30/17, 43/17 и 19/18) С А З И В

More info

11. СЕДНИЦА ОДБОРА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Република Србија ГРАД ЗАЈЕЧАР СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА Одбор за друштвене делатности I број: 06-98/2018 08. јун 2018. године З а ј е ч а р На основу члана 33. став 1. и став 2. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист Града Зајечара“, бр. 1/08, 13/09, 9/11, 30/17, 43/17 и 19/18) С А З И В

More info