ОДБОР ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Чланови одбора за урбанизам, комуналне делатности  заштиту животне средине су:

  • Славко Стојановић
  • Радиша Игњатовић
  • Предраг Ристић
  • Зоран Ивковић
  • Данијела Јовановић
  • Миша Станојловић
  • Иван Јоковић
  • Саша Ивковић
  • Зоран Радомировић