ОДБОР ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА, НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

Чланови oдбора за избор и именовања, награде и признања су:

  • Јовица Михаиловић
  • Косара Фиџовић
  • Денис Жикић
  • Мирјана Водовић
  • Предраг Марушић
  • Анка Младеновић
  • Јелена Рајић
  • Звонко Димитријевић
  • Милена Ивановић