ОДБОР ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, МЛАДЕ И СПОРТ

Чланови одбора за друштвене делатности, младе и спорт су:

  • Марина Ницојевић
  • Биљана Глишић
  • Бранкица Васић
  • Иван Ристић
  • Марица Димитријевић
  • Миодраг Ђорђевић
  • Иван Чикарић
  • Александар Марјановић
  • Милован Петровић
  • Вања Панајотовић