Author page: Миливоје Станковић

25. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Република Србија ГРАД ЗАЈЕЧАР СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА I број:06-57/2019 30. април 2019. године З а ј е ч а р На основу члана 76. став 1. и члана 77. став 2. и став 3. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 8/19) С А З И В А М 25. седницу Скупштине града

More info