7. СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА, НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
Комисија за избор и именовања
награде и признања
I број: 06-96/2018
08. јун 2018. године
З а ј е ч а р

На основу члана 33. став 1. и став 2. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08, 13/09, 9/11, 30/17, 43/17 и 19/18)

С А З И В А М

7. седницу Комисије за избор и именовања, награде и признања Скупштине града Зајечара, за уторак 12. јун 2018. године.
Седница ће бити одржана у сали Градског већа града Зајечара, са почетком у 09,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

Д н е в н и р е д

1. Разматрање Предлога:
а. Решења о престанку дужности директора Апотеке Зајечар;
б. Решења о именовању директора Апотеке Зајечар;

Позивам Вас да седници присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.

ПРЕДСЕДНИК
Јовица Михаиловић с.р.