6. СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
Комисија за буџет и финансије
I број: 06-97/2018
08. јун 2018. године
З а ј е ч а р

На основу члана 33. став 1. и 2. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист Града Зајечара“, бр. 1/08, 13/09, 9/11, 30/17, 43/17 и 19/18)

С А З И В А М

6. седницу Комисије за буџет и финансије, за уторак, 12. јун 2018. године.
Седница ће бити одржана у сали Градског већа града Зајечара, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

Д н е в н и р е д

1. Разматрање Предлога Одлуке о Завршном рачуну буџета града Зајечара за 2017. годину

Позивам Вас да седници присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.

ПРЕДСЕДНИК
Мирјана Жикић с.р.