13. СЕДНИЦА ОДБОРА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
Одбор за комуналне делатности
I број: 06-99/2018
08. јун .2018. године
З а ј е ч а р

На основу члана 33. став 1. и став 2. Пословника Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08, 13/09, 9/11, 30/17, 43/17 и 19/18)

С А З И В А М

13. седницу Одбора за комуналне делатности, за уторак 12. јун 2018. године.
Седница ће бити одржана у сали Градског већа града Зајечара, са почетком у 11:00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

Д н е в н и р е д

1. Разматрање Предлога Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације постројења за прераду отпадних вода из производног погона пиваре “Heineken Srbija” у Зајечару;
2. Разматрање Предлога Одлуке о укидању Одлуке о покретању поступка ликвидације над Јавним предузећем „Дирекција за изградњу“ Зајечар

Позивам Вас да седници присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 444-669.

ПРЕДСЕДНИК
Славко Стојановић, с.р.